Đăng Thông Tin Tìm Việc Làm Miễn Phí

Dịch Vụ

In Dịch Vụ on 06/02/2013 at 16:42

Trao Đổi/ Quảng Cáo/ Dịch Vụ

Tư vấn/ Phiên dịch/Vận chuyển/ Thuê nhà/ Mua Bán/Tìm Bạn/Quảng Cáo cho công ty

Các bạn có thể trao đổi, chi sẻ toàn cuốc trên trang Web.
Mời các bạn nhập vào COMMENT để viết và đọc tiếp.

Việc Tìm Người

In Việc tìm người on 06/02/2013 at 16:15

Bạn là chủ tiệm và đang tìm nhân viên chăm chỉ và có kinh nghiệm cho cửa hàng hoạc công ty? Đăng tin tìm người làm tốt mà không phải bỏ chi phí nào.

Mời các bạn nhập vào COMMENT để viết và đọc tiếp.
Chúc bạn thành công.

Người Tìm Việc

In Tìm Việc Làm on 28/01/2013 at 18:35

Bạn đang thất nghiệp và muốn tìm việc làm ổn định? Viết thông tin và trao đổi không cần mối giới miễn phí hoàn toàn.

Mời các bạn nhập vào COMMENT để viết và đọc tiếp.
Chúc bạn thành công.